Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Projekt decentralizované multifunkční knihovny se nachází v bloku mezi ulicemi Sladová a Pekařská. Za účelem dosažení maximální flexibility a adaptability, byl celý návrh rozdělen na moduly.Tento způsob rozdělení prostoru nabízí různé úrovně prostupnosti, což podněcuje komunikaci a spolupráci mezi uživateli. Objekty tak vytváří hranici mezi intimními a veřejnými prostory, které spolu komunikují skrze ocelové rámové konstrukce.
The decentralized multifunctional library project is located in the block between Sladová and Pekařská streets. In order to achieve maximum flexibility and adaptability, the entire design has been divided into modules.This way of dividing the space offers different levels of permeability, which encourages communication and collaboration between users. The buildings thus create a boundary between intimate and public spaces that communicate with each other through the steel frame structures.
Description
Citation
FRAIT, M. Biblioverse - Multifunkční objekt s knihovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Architektura
Comittee
mgr inź. arch Szymon Rozwalka (předseda) Ing. arch. Radek Toman, Ph.D. (člen) Mgr. Šárka Svobodová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Lenka Štěpánková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Železný (člen) B.Arch. Martin Kaftan, MSc, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Student prezentuje svůj projekt. Byly přečteny posudky. Student souhlasí s oponentem, že návrh může vypadat místy nahodile. Co byla prvotní myšlenka? Co získáme tím, že je knihovna schovaná ve vnitrobloku? Problematické jsou studovny bez světla a vydlážděný terén na celé parcele. Máte komunikační schéma? Jak se přijede na pozemek? Máte nějaké referenční projekty? Jak jste volil konstrukční systém? Porota ocenila průchod parcelou a materialitu. Student odpověděl uspokojivě na otázky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO