Volání divočiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Rekreace v dnešní době prochází velkými změnami, lidé opět touží po přírodě, která jim poskytuje klid a odpočinek od každodenních starostí. Rekreační areály v České republice ovšem mnohdy neodpovídají požadavkům dnešní doby. Jedním z takových požadavků je, aby byl areál bezbariérový a poskytoval zázemí i pro cyklisty. Práce se zaměřuje na Labskou stezku, která je v oblibě nejen u nás, ale přitahuje i velké množství zahraničních cyklistů. Pro ně tu ovšem není dostatečná síť kempů, které by jim poskytly dostatečné zázemí. Návrh nového areálu v Bílé Třemešné odpovídá všem těmto aspektům a svým moderním, přírodou inspirovaným vzhledem poskytuje atraktivní zázemí nejen pro cyklisty, ale také pro návštěvníky královédvorské zoo a všechny, kteří hledají klidné místo pro odpočinek od dnešní uspěchané doby.
Recreation is undergoing great changes nowadays, people are again longing for nature, which gives them peace and rest from everyday worries. However, recreational areas in the Czech Republic often do not meet the requirements of today. One such requirement is that the area should be barrier-free and provide facilities for cyclists. The work focuses on the Elbe Trail, which is popular not only in the Czech Republic but also attracts a large number of foreign cyclists. However, there is not a sufficient network of campsites to provide sufficient facilities for them. The design of the new site in Bílá Třemešná corresponds to all these aspects and with its modern nature-inspired appearance provides attractive facilities not only for cyclists, but also for visitors to the Královédvorská Zoo and all those looking for a quiet place for a break from today‘s hectic times.
Description
Citation
SERBOUSKOVÁ, L. Volání divočiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (předseda) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Václav Navrátil (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Radim Horák (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka odprezentovala bakalářskou práci, byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka následně odpověděl na otázky oponenta a byla zahájena diskuze o těchto bodech: Energetické a provozní řešení, zdůvodnění inspirace vzorného diagramu, technické řešení, ekologická otázka Studentka práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO