Volání divočiny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Predmetom bakalárskej práce je revitalizácia nefunkčného rekreačného areálu v Manínskej Tiesňave, v mestskej časti Považská Teplá. Projekt navracia areálu funkciu ubytovania a dopĺňa ho o nové funckie tak, aby jeho prevádzka bola udržateľná po celý rok a spĺňala novodobé požiadavky na prechodné ubytovanie. Vytvára novú hodnotu v lokalite a navracia miestu kedysi tak rozvinutý cestovný ruch. Zaoberá sa udržateľnosťou ako prevádzky tak využitím obnoviteľných zdrojov energie. Návrh vykazuje súlad s krajinným rázom a prostredníctvom inšpirácie miestnou tradičnou architektúrou využíva overené princípy stavania vo vybranej lokalite.
The subject of the bachelor thesis is the revitalization of the non-functional recreation area in Manínská Tiesňava, in the Považská Teplá district. The project restores the function of accommodation to the area and adds new functions to it so that its operation is sustainable throughout the year and meets modern requirements for temporary accommodation. It creates a new economic value in the locality and brings back the once developed tourism to the place. It deals with the sustainability of both operations and the use of renewable energy sources. The design is in harmony with the landscape and through inspiration from local traditional architecture, uses proven building principles in the selected location.
Description
Citation
ŠARADINOVÁ, K. Volání divočiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. (předseda) MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Václav Navrátil (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen) Ing. arch. Radim Horák (člen) MgA. Ing. arch. Vojtěch Jemelka (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka odprezentovala bakalářskou práci, byly přečteny posudky oponenta a vedoucího práce. Studentka následně odpověděl na otázky oponenta a byla zahájena diskuze o těchto bodech: Provozní, architektonické, koncepční a energetické řešení návrhu, dispoziční řešení prezentovaných objektů, koncepce navržených objektů. Studentka práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO