Heterogenní blok

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je výstavba městských bytů na západním okraji Loun. Zabývá se kontextem bydlení na maloměstě a klade si za cíl nabídnout efektivnější alternativu k již zhotovené územní studii zabývající se stejnou lokalitou. Projekt řeší prostorové vztahy mezi bytem a ulicí a jejich měřítko. Návrh vychází z menších jednotek a skládá je do větších celků, od základní prostorové koncepce a bytové jednotky až po urbanistický návrh. Výsledkem pak je 100 bytových jednotek v kompaktní struktuře s lidským měřítkem, která vyzdvihuje hodnoty sousedství a veřejného prostoru.
The subject of this project is development of municipal housing on the western edge of Louny. It dives into the context of living in a small town and aims to provide a more efficient alternative to the current urban study on the same area. The project deals with the special relations between apartments and the street and their scale. It originates from smaller units and composes them into larger parts, from special conception and individual apartments to an urban plan. The result is a hundred of apartment units in a compact structure that has a human scale and highlights the values of neighbourhoods and public spaces.
Description
Citation
KONOPKA, P. Heterogenní blok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Iva Zezulová (člen) Ing. arch. Štěpán Matějka (člen) mgr inź. arch Szymon Rozwalka (člen) Ing. arch. Jaroslav Sedlák (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- Student odprezentoval svou práci, byly přečteny posudky vedoucího a oponenta, byly přečteny otázky k diskuzi od oponenta, student na ně reaguje - Paní Petříčková zahajuje diskusi - Pan Matějka se doptává na fungování meziprostor, student na otázku odpovídá - Pan Rozwalka polemizuje nad umístěním schodiště do prvního patra a také se doptává na charakter uliček, student reaguje - Pan Rozwalka kritizuje detail fasády bez oken v uličkách, návrh ale velmi chválí - Pan Sedlák komentuje definování uliček - Paní Zezulová se doptává na bilanci, student reaguje - Pan Matějka se doptává na parkování, student odpovídá - Probíhá diskuze nad biokoridorem, Pavel Konopka vysvětluje jeho umístění - Práce byla obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO