BŘECLAV - TRANSFORMACE A REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem rekreačního areálu v Břeclavi. Cílem práce bylo vytvoření atraktivního místa s volnočasovými aktivitami a zároveň zkvalitnění ulice Tř. 1. máje. Toto by mělo pomoci oblasti, která i vzhledem k tomu, že se nachází uprostřed města, nevypadá příliš jako městská. Práce si klade za cíl nalezení vhodného řešení jak pro ulici, tak pro areál podzámčí. Práce se zabývá vyhotovením urbanisticko – architektonické studie vymezeného území a následného zaměření na menší oblast v daném území. Vzhledem ke tvaru menšího celku daného území, bylo rozděleno do dvou zón, které by měli sloužit jak Břeclavanům, tak návštěvníkům areálu LVA. Práce se dotýká jak urbanistické studie celého podzámčí, tak detailnějšímu architektonickému zpracování areálu zámeckých luk.
The bachelors thesis deals with the desing of a new recreational coplex in Břeclav. The goal was to create an atractive public space with free time activities and improving the quality of the Tř. 1. máje street. This should help the area, that even though is in the middle of the city, doesnt really look like it is in the city. The goal of the thesis is to find a good solution for the street and for the podzámčí complex. The thesis deals with preparation of urban – architectural study of the defined area and also a smaller area in it. Considering the shape of the smaller complex, it was divided into two zones, which should serve the people of Břeclav as well as the visitors of LVA. In addition to the urban tasks, the thesis also touches on the architectural desing of the designed complex Zámecké louky.
Description
Citation
OLIVOVÁ, B. BŘECLAV - TRANSFORMACE A REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Eugen Točík (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
studentka představila svoji práci - byly přečteny posudky a zodpovězeny otázky - paní předsedkyně zahájila diskuzi a zmínila architektonickou nedotaženost, absenci zázemí navrhovaných provozů, doporučení lepší zpracování dispozic - pan architekt ocenil jednoduchost vyznění a zmínil rozsah práce - špatná grafická úroveň - práce byla obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO