BŘECLAV - TRANSFORMACE A REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je urbanistická studie uzemí, které se nachází na pomezí městských částí Poštorná a Břeclav ve městě Břeclav a přináleží ke třídě 1. Máje. Výsledkem má být zkvalitnění lokality a lepší propojení městských částí, které jsou zatím stále jakoby odtržené. Dalším cílem této práce je návrh konkrétního zásahu v rámci urbanistické studie a jeho detailnější zpracování a to konkrétně amfiteátru v blízkosti břeclavského zámku.
The subject of this bachelor thesis is an urban study of the land located on the border of the districts of Poštorná and Břeclav in the town of Břeclav, adjacent to the 1. Máje Avenue. The result is to improve the quality of the site and better connect the urban areas, which are still as if separated. Another aim of this work is the proposal of a specific intervention within the urban study and its detailed elaboration, namely the amphitheatre near the Břeclav castle.
Description
Citation
LAMICH, J. BŘECLAV - TRANSFORMACE A REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (předseda) Ing. arch. Eugen Točík (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Kateřina Dokoupilová Pazderková, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
student představil svoji práci - byly přečteny posudky a zodpovězeny otázky - komise se pozastavila nad problematikou kotvení do původního objektu památky a ptala se na dovysvětlení - debata se vedla ohledně samotného faktu amfiteátru v dané lokalitě - rozpor s památkovou péčí a ochranným pásmem kolem zámku - slabší grafická stránka a zpracování - absence fyzického modelu, který je v zadání b.p. - práce byla obhájena
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO