Influence of Varieties and Mulching on the Quality and Quantity of Vegetable Pepper Yield

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-11-05
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI
Altmetrics
Abstract
The influence of the cultivation method on green pepper fruits was investigated. Six pepper cultivars were planted using soil covered by brown mulching foil and in uncovered soil. Cultivation was maintained for two years providing the equivalent conditions of cultivation. The ascorbic acid content, total antioxidant capacity, total polyphenol content, soluble solids content and yield were observed and compared to mulching foil application, year of cultivation, pepper variety and order of harvest. The obtained results proved a statistically significant effect of mulching film in all tested varieties; the effects of year of cultivation and plant variety were also confirmed. The mulching film had a positive effect on pepper yield. The highest yield of peppers was grown on mulching foil in the variety 'Lungy'. The vitamin C content, total antioxidant capacity, total phenolic content and soluble solids content were demonstrably higher in the variant without mulching film. The highest levels of total polyphenol content and total antioxidant capacity were determined in the 'Yolo wonder' variety, the darkest colored cultivar. The highest content of vitamin C and soluble solids content were found in the 'Semaroh' variety grown without mulching film, however, this variety achieved the lowest yield growing with mulching foil.
Byl zkoumán vliv způsobu pěstování na plody zeleninové papriky. Šest kultivarů paprik bylo vysazeno do půdy zakryté hnědou mulčovací fólií a do nezakryté půdy. Kultivace byla udržována po dobu dvou let za předpokladu ekvivalentních podmínek kultivace. Byl sledován obsah kyseliny askorbové, celková antioxidační kapacita, celkový obsah polyfenolů, obsah rozpustných pevných látek a výnos a byly porovnány s aplikací mulčovací fólie, rokem pěstování, odrůdou papriky a pořadím sklizně. Získané výsledky prokázaly statisticky významný vliv mulčovací fólie u všech testovaných odrůd; byly také potvrzeny vlivy roku pěstování a odrůdy rostlin. Mulčovací fólie měla pozitivní vliv na výnos papriky. Nejvyšší výnos paprik byl vypěstován na mulčovací fólii u odrůdy Lungy. Obsah vitaminu C, celková antioxidační kapacita, celkový obsah fenolů a obsah rozpustné sušiny byly prokazatelně vyšší u varianty bez mulčovací fólie. Nejvyšší úrovně celkového obsahu polyfenolů a celkové antioxidační kapacity byly stanoveny u odrůdy 'Yolo wonder', kultivaru s nejtmavší barvou. Nejvyšší obsah vitaminu C a obsah rozpustné sušiny byl zjištěn u odrůdy 'Semaroh' pěstované bez mulčovací fólie, tato odrůda však dosáhla nejnižšího výnosu pěstování s mulčovací fólií.
Description
Citation
Horticulturae. 2022, vol. 8, issue 11, 14 p.
https://www.mdpi.com/2311-7524/8/11/1035
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO