Funkční bezpečnost pro demonstrátor I4.0

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá bezpečností v okolí demonstrátoru Testbed. Byla vypracována analýza rizik, jak pro všechny buňky, tak pro samotný testbed. Následně byly navrženy změny, které mají zařídit dostatečnou bezpečnost v definovaných prostorech testbedu. Bezpečnostní prvky byly navrženy pro celek demonstrátoru nikoliv pro samostatné buňky. Následně byl vytvořen konstrukční návrh zabezpečení a elektronický návrh jednotlivých komponent, následně došlo k jejich namontování. Jako poslední věc byl vytvořen program pro bezpečnostní PLC, který řeší danou bezpečnost.
This diploma thesis deals with safety around the Testbed demonstrator. A risk analysis has been created, for all cells and for the testbed itself. Changes have been proposed to ensure sufficient security in defined areas. The security features were designed fot the demonstrator assembly and not for individual cells. Then a security design and electronic design of idividual components were created, and then they were assembled. As the last thing, a program was created for safety PLC, which solves safety issues.
Description
Citation
PRŮDEK, R. Funkční bezpečnost pro demonstrátor I4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Burian, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-30
Defence
Student v rámci obhajoby popsal jím vytvořenou analýzu funkční bezpečnosti existujícího demonstrátoru, použité technické normy a zjištěné nedostatky na zmíněném demonstrátoru. Dosažené výsledky byly shrnuty v závěru prezentace, otázky oponenta a komise byly studentem zodpovězeny s velkými výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO