Prohlížení mapy v mobilní aplikaci pohybem zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce je zaměřena na vytvoření mobilní aplikace, která představuje mapu a na základě pohybu mobilního zařízení v prostoru provádí změnu polohy mapy. Teoretická část je zaměřena na seznámení s dostupnými technologiemi a návrh systému pomocí metod zpracování dat z inerciálních měřících jednotek mobilního zařízení a videa z kamery chytrého telefonu. Praktická část je zaměřena na implementaci mobilní aplikace, která získá data ze senzorů pohybu a provede posun mapy.
This thesis focuses on the creation of a mobile application that presents a map and based on the movement of a mobile device in space, represents a sliding map camera. The theoretical part is focused on acquaintance with available technologies and design of a system of data processing methods from inertial measuring units of mobile devices and video from the smartphone camera. The practical part is focused on the implementation of mobile application that obtain data from motion sensors and move the map.
Description
Citation
POHREBNIAK, Y. Prohlížení mapy v mobilní aplikaci pohybem zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Křena, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-08-24
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: V Python skriptu Kalmap.py násobíte střední hodnotu konstantou 200 a proměnou Acc_Var 10. Proč? Co to znamená? Proč používáte magické konstanty? Proč je verze aplikace s odometrií experimentální? Jak přesně jste s konstantami pracoval? Liší se pro různá zařízení? Můžete prosím přesněji popsat, jaké problémy jste měl s akcelerometry? Zkoušel jste vaší aplikaci na více telefonech? Měříte nějak vzdálenost od podložky?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO