Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Hlavním cílem je předložit návrhy pro optimalizaci mzdových a osobních nákladů vybraného zaměstnavatele. Na základě znalostí získaných v teoretické a analytické části jsou poté předloženy návrhy k vyřešení těchto problémů.
This bachelor's thesis deals with the issue of employment relations in terms of optimizing wage costs. The main goal is to present propositions in order to optimize the wage and personnel costs of the selected employer. Based on the knowledge gained in the theoretical and analytical part, propositions are then submitted to solve these problems.
Description
Citation
ŠIDLO, T. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka oponenta práce: Prosím o rozvedení, za jakých podmínek má zaměstnanec nárok na odstupné. Charakterizujte §52 písm. a) až c) Zákoníku práce, který nemáte rozvedený v teoretické části práce. S ohledem na tuto charakteristiku sdělte, podle kterého bodu má nárok stávající zaměstnanec na odstupné, pokud bude ukončovat pracovní poměr dohodou a uzvírat novou Dohodu o provedení práce. - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Vysvětlete, proč ve 3. navrhovaném řešení počítáte se zkrácenou pracovní dobou u všech zaměstnanců. Proč nepočítáte se dvěma až třemi zaměstnanci na plný pracovní úvazeks doplněním studentů na DPP? Jaká by v tomto případě byla úspora osobních nákladů. - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO