Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování a hodnocením zaměstnanců v rámci pobočkové sítě a zvolné konkrétní pobočky společnosti XY, a. s. První část obsahuje teoretické poznatky a vybraná teoretická východiska práce. V druhé části práce je zanalyzován současný stav a vliv vnějších a vnitřních faktorů na systém odměňování. Třetí část práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení zkoumané problematiky.
The bachelor thesis deals with the system of remuneraation and evaluation of employees within the branch network and a specific branch in the selected company XY, a. s. The first part contains theoretical knowledge and selektor theoretical background. The second part of the thesis analyzes the current state and the influence of external and internal factors on the remuneration system. The third part of the work is focused on own solutions to the researched issues.
Description
Citation
HOJAČOVÁ, K. Systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího: nepoloženy Otázky oponenta: zodpovězeno Mgr. Musilová: Měly by být zaměstnanecké benefity poskytovány plošně všem? Jak má společnost definovanou nenárokovou složku mzdy? zodpovězeno Ing. Hornungová: Jak moc jsou zaměstnanci schopni plnit pracovní plány? Jaká je průměrná mzda ve společnosti? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO