Systém odměňování zaměstnanců ve výrobním podniku a návrhy na jeho zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá systémem odměňování zaměstnanců u výrobní společnosti. Teoretická část rozebírá pojmy týkající se problematiky odměňování a motivace zaměstnanců. Analytická část podrobně rozebírá pomocí nejrůznějších metod a ukazatelů situaci ve společnosti. Návrhová část je zasvěcena vlastním návrhům na změnu současného systému odměňování.
The bachelor's thesis deals with the system of remuneration of employees at a manufacturing company. The theoretical part discusses the concepts related to the issue of remuneration and motivation of employees. The analytical part analyzes in detail the situation in the company using various methods and indicators. The design part is dedicated to the actual proposals to change the current remuneration system
Description
Citation
NĚMEC, M. Systém odměňování zaměstnanců ve výrobním podniku a návrhy na jeho zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: Nepoloženo Otázky oponenta: Zodpovězeno doc. Putnová: Dny dovolené navíc navrhujete sledovat po kvartálech od 1.7., znamená to, že dosud žádná evidence neexistuje? Zodpovězeno doc. Putnová: Spadají do příspěvku nad 10km i zaměstnanci dojíždějící MHD? Jak to budete kontrolovat? Zodpovězeno doc. Novotná: Má brzká ranní hodina začátku pracovní doby nějaké zvyklostní odůvodnění? Ptal jste se zaměstnanců na pro ně optimální začátek PD s ohledem na zaměstnance s dětmi? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Zjišťoval jste jaká je ve firmě fluktuace zaměstnanců? Částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO