Analýza systému odměňování a motivace a návrh na jeho změny v restauraci McDonald’s

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na systém odměňování zaměstnanců a návrh změn ve vybrané společnosti. První část je teoretická rešerše vycházející z odborné literatury, které se zabývají zásadním tématem odměňování zaměstnanců. Na základě první části byla provedena kompletní analýza vybrané společnosti. V další časti předkládá návrhy řešení nedostatků společnosti.
This bachelor’s degree work is focused on employee rewards system and a subsequent proposal of its revision in the selected company. First part is theoretical research based from professional literature which is focused on basic theme of rewarding employees. Based on the first part a complete analysis of the chosen company was made. In the next part, solutions to the flaws in the system has been proposed.
Description
Citation
KOZLOVSKAYA, S. Analýza systému odměňování a motivace a návrh na jeho změny v restauraci McDonald’s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: Nepoloženo Otázky oponenta: Zodpovězeno doc. Putnová: Společnost McDonald's Baierová spol s.r.o. je jedinou franšízou společnosti McDonald's v ČR? Zodpovězeno doc. Putnová: Podmínky pro práci se nezdají motivující, co mladé lidi ve společnosti drží? Zodpovězeno doc. Novotná: Dotazníky jste položila/vyhodnotila pouze v jedné restauraci, co vás vede k domněnce, že výsledky v ostatních restauracích by byly stejné? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: V zadání bylo uvedeno zjistit motivaci zaměstnanců, kde je v práci možné to nalézt, zkoumala jste motivaci? Která otázka v dotazníku se týká motivace zaměstnanců? Zkoumala jste, zda jsou benefity vhodnou motivací pro zvýšení efektivity zaměstnanců? Zodpovězeno Ing. Kruntorádová: Změnil se kromě zvýšených nákladů jiný ekonomický ukazatel po implementaci návrhů? Z jakých dat počítáte index IN05? Návrhy zvyšují náklady, ale dle výpočtů nic nepřenáší, jaktože se ekonomická situace zlepší? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO