Rozvoj malého rodinného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj malého rodinného vinařství ve Strachotíně pod CHKO Pálava. Cílem této práce je provést analýzu současného stavu podniku i jeho okolí, a na tomto základě navrhnout konkrétní formy rozvoje, týkající se především marketingových aktivit a rozšíření služeb.
This bachelor thesis focuses on the development of a small family winery in Strachotín under the Pálava Protected Landscape Area. The intention of this work is to analyze the current state of the company and its surroundings, and on this basis to propose specific forms of development, especially concerning marketing activities and expansion of services.
Description
Citation
NYMBURSKÁ, B. Rozvoj malého rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázka oponenta práce: Jaký bude skutečný hrubý zisk pro společnost z prodeje dárkových balení, pokud zahrnete do svých kalkulací skutečnost, že firma je plátcem DPH (doložte rozklad ceny i u nákupu dárkového balení od dodavatele)? Otázka oponenta práce - Odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Kdo jsou zákazníci zkoumaného podniku? - Odpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. - Měla by smysl placená reklama? - Odpovězeno doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. - Jaká je cílová skupina zkoumaného podniku a jak budete zkoumat jejich potřeby? - Odpovězeno Mgr. Helena Musilová - Proč jste neuvažovala jiný zaměstnanecký úvazek pro nově navrhovanou pozici? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO