Editor kooperativního prostředí ve VR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvoření editoru v herním enginu Unity, ve kterém lze jednoduše sestavit svět pro virtuální realitu.     Práce seznamuje s aktuálními VR technologiemi a jejich omezeními. Také se zabývá návrhem a implementací VR aplikace v Unity, včetně potřebných pluginů. Součástí řešení je i VR multiplayer, který umožňuje sdílet vytvořený svět s ostatními hráči VR.  Pro funkčnost takovéto aplikace bylo potřeba vytvořit komplexní systémy pro správu prostoru, dále vytvořit implementaci serveru, který podporuje klienta ovládaného pomocí virtuální reality a systémy interakcí, aby svět okolo hráčů zůstal interaktivní.  
The goal of this work is to create an editor in the Unity game engine, in which you can easily set up a world for virtual reality.    The work introduces current VR technologies and their limitations. The thesis deals with the design and implementation of a VR application in Unity, including the necessary plugins. The solution also includes VR multiplayer, which allows you to create a world with other VR players. For such an application to work, it was necessary to create complex space management systems, create a server implementation that supports a client controlled by virtual reality and interaction systems, so that the world around the players remained interactive.
Description
Citation
SCHNEIDER, M. Editor kooperativního prostředí ve VR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Počítačová grafika a interakce
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Uvažoval jste souběžné připojení více správců (editorů) a více VR hráčů ke stejné místnosti?  Jaké jsou limity velikosti herní mapy? Jak velkou herní mapu lze vytvořit a jaký vliv to bude mít na výkon? Jaký je výkon aplikace? Čím je způsobena kinetóza a jak se dá řešit?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO