Editor kooperativního prostředí ve VR

but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: Uvažoval jste souběžné připojení více správců (editorů) a více VR hráčů ke stejné místnosti?  Jaké jsou limity velikosti herní mapy? Jak velkou herní mapu lze vytvořit a jaký vliv to bude mít na výkon? Jaký je výkon aplikace? Čím je způsobena kinetóza a jak se dá řešit?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMilet, Tomášcs
dc.contributor.authorSchneider, Michaelcs
dc.contributor.refereeBambušek, Danielcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:45Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:45Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCílem této práce je vytvoření editoru v herním enginu Unity, ve kterém lze jednoduše sestavit svět pro virtuální realitu.     Práce seznamuje s aktuálními VR technologiemi a jejich omezeními. Také se zabývá návrhem a implementací VR aplikace v Unity, včetně potřebných pluginů. Součástí řešení je i VR multiplayer, který umožňuje sdílet vytvořený svět s ostatními hráči VR.  Pro funkčnost takovéto aplikace bylo potřeba vytvořit komplexní systémy pro správu prostoru, dále vytvořit implementaci serveru, který podporuje klienta ovládaného pomocí virtuální reality a systémy interakcí, aby svět okolo hráčů zůstal interaktivní.  cs
dc.description.abstractThe goal of this work is to create an editor in the Unity game engine, in which you can easily set up a world for virtual reality.    The work introduces current VR technologies and their limitations. The thesis deals with the design and implementation of a VR application in Unity, including the necessary plugins. The solution also includes VR multiplayer, which allows you to create a world with other VR players. For such an application to work, it was necessary to create complex space management systems, create a server implementation that supports a client controlled by virtual reality and interaction systems, so that the world around the players remained interactive.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationSCHNEIDER, M. Editor kooperativního prostředí ve VR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145438cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207837
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVirtuální realitacs
dc.subjectUnitycs
dc.subjecteditorcs
dc.subjectvoxelový prostorcs
dc.subjectkooperacecs
dc.subjectherní enginecs
dc.subjectmultiplayercs
dc.subjectVirtual realityen
dc.subjectUnityen
dc.subjecteditoren
dc.subjectvoxel spaceen
dc.subjectcooperationen
dc.subjectgame engineen
dc.subjectmultiplayeren
dc.titleEditor kooperativního prostředí ve VRcs
dc.title.alternativeEditor of Cooperative VR Environmenten
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-23-09:13:57cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145438en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:45en
sync.item.modts2022.06.24 08:15:24en
thesis.disciplinePočítačová grafika a interakcecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.37 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24683_v.pdf
Size:
86.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24683_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24683_o.pdf
Size:
89.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24683_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145438.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145438.html
Collections