2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 127
 • Item
  Transformace modelů řídicích systémů mezi PowerDEVS, Node-RED a 4diac
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Sadílek, Tomáš; Janoušek, Vladimír; Kočí, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace transformační aplikace z PowerDEVS do jazyků Node-RED a 4diac. Tento přístup vychází z principu model continuity. Překladač je napsán jako terminálová aplikace v jazyce Python 3. Tato aplikace je otestována na modelu řídícího systému v oblasti Smart Home.
 • Item
  Použití self-supervised learning pro rozpoznání sportovních pozic v obraze
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Konečný, Daniel; Herout, Adam; Beran, Vítězslav
  Cílem této práce je rozpoznání sportovních pozic v obrazových datech za pomocí přístupu self-supervised learning pro docílení vyšší úspěšnosti klasifikace s použitím malého množství anotovaných vzorků. Učení za pomocí self-supervision je docíleno snímky stejné scény z různých úhlů ve stejných a různých časech. Konvoluční neuronová síť naučená s pomocí funkce triplet loss zakóduje sportovní pozice do latentních vektorů a plně propojená neuronová síť tyto vektory klasifikuje. Model natrénovaný pomocí self-supervised learning dosahuje o 30-40 % vyšší úspěšnosti než supervised model, když je trénovaný pouze na desítkách či jednotkách označených snímků z každé třídy. Hlavními přínosy této práce jsou nástroje pro přípravu datové sady pro tento specifický typ učení, dvě datové sady s více anotacemi a implementované modely využívající self-supervised learning. Výsledky ukazují, že učení za pomocí self-supervision je vhodný přístup pro řešení klasifikace za použití velmi malého množství označených snímků.
 • Item
  Odhalení morphovaných otisků prstů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Dovičic, Denis; Kanich, Ondřej; Drahanský, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou morphovaných odtlačkov prstov v náväznosti na moju bakalársku prácu a projektovú prax. Doposiaľ neexistuje žiadna verejná práca venujúca sa detekcií morphovaných odtlačkov prstov. Morphované a obyčajné odtlačky sú považované za stochastické textúry a sú popísané binarizovanými štatistickými vlastnosťami odhadnutými ako nezávislé komponenty scény. K dosiahnutiu cieľa bol zvolený klasifikačný algoritmus support vector machine, pracujúci s histogrammi modelujúcimi pravdepodobnosť výskytu BSIF deskriptoru v textúre. Testovanie prebehlo na morphovaných odtlačkoch prstoch, ktoré vznikli z nikoľkých dátových sád odtlačkov: Bergdata, Sagem MSO, SecuGen a syntetické. Ako najoptimálnejší detektor sa ukázal SVM s polynomickou kernelovou funkciou s presnosťou 97,12 % na dátovej sade zo sensoru Bergdata, 98,49 % na Sagem MSO, 94,97 % na SecuGen a 100 % na syntetických odtlačkoch. Na adaptívnej metóde morphingu z mojej projektovej praxe je presnosť detekcie 98,85 % na dátovej sade zo sensoru Bergdata, 98,49 % na Sagem MSO, 94,97 % na SecuGen a 100 % na syntetických odtlačkoch. Vylepšená metóda morphingu z mojej projektovej praxe nepreukázala vplyv na znemožnenie detekcie morphingu, aj napriek tomu, že generuje silnejšie dvojité identity.
 • Item
  Metody segmentace webových stránek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Grnáč, Martin; Burget, Radek; Bartík, Vladimír
  Cieľom tejto práce je preskúmať segmentačné algoritmy a z nich vybrať vhodný variantu ktorá bude sa implementuje do systému FitLayout. Následne po implementácií  porovnať túto variantu segmentačného algoritmu s referenčným segmentačným algoritmom,  ktorý je už v systéme FitLayout implementovaný. Úvod práce sa zaoberá zoznámením sa s problematikou segmentácie a systémom FitLayout. Ďalej sú popísané a porovnané segmentačné algoritmy ktoré boli vhodnými kandidátmi pre integráciu do systému FitLayout. Praktická časť práce obsahuje popis implementácie a integrácie zvoleného algoritmu a taktiež  porovnanie týchto dvoch algoritmov pri segmentácií rôznych webových stránok.
 • Item
  Korelace IPFIX záznamů z provozu proxy serverů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Krůl, Michal; Ryšavý, Ondřej; Jeřábek, Kamil
  V této práci je rozebrán problémem korelace záznamů síťových toků proxy serverů. Hledáno je řešení, které by dovolilo automatizovaným způsobem určovat související toky na obou stranách proxy serveru. Pro tyto účely je vytvořena datová sada s odchycenou síťovou komunikací, nad kterou je následně provedena analýza. Na výsledcích analýzy je následně vystavěno řešení, které je dále testováno a diskutováno.