Výukový software pro vizuální a textové programování v Lua/LÖVE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vizuálním programováním v jazyce Lua s frameworkem LÖVE. V rámci práce vznikla webová aplikace pro výuku programování v Lua/LÖVE. Aplikace podporuje jak blokové, tak i textové programování. Vytvořené hry lze jednoduše spustit na platformě Android pomocí vytvořené Android aplikace. Webová aplikace obsahuje také výukové tutoriály vhodné pro výuku na základních a středních školách.
This thesis pertains visual programming in Lua language with LÖVE framework. Within this thesis was created web application for teaching programming in Lua/LÖVE. Application supports both block and text based programming. Created games can be easily launched on Android platfrom using the Android app that was created in this thesis. The web app also includes tutorials that are well suited for education in schools.
Description
Citation
MEDEK, P. Výukový software pro vizuální a textové programování v Lua/LÖVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Pokuste se lépe popsat motivaci pro tuto konkrétní práci (vnitřní i vnější). Shrňte pro a proti oproti jiným platformám jako je Scratch apod. Jak byste navrhl řešení, které by umožnilo po změně v textovém zdrojovém kódu se opět přepnout do blokového módu a tam pokračovat v editaci? Jakým způsobem jste testoval vytvořené rozhraní? Pro jakou cílovou skupinu aplikaci vytváříte? Jak jste vybíral které úlohy budou součástí zobrazovaného tutoriálu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO