Výukový software pro vizuální a textové programování v Lua/LÖVE

but.committeedoc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Pokuste se lépe popsat motivaci pro tuto konkrétní práci (vnitřní i vnější). Shrňte pro a proti oproti jiným platformám jako je Scratch apod. Jak byste navrhl řešení, které by umožnilo po změně v textovém zdrojovém kódu se opět přepnout do blokového módu a tam pokračovat v editaci? Jakým způsobem jste testoval vytvořené rozhraní? Pro jakou cílovou skupinu aplikaci vytváříte? Jak jste vybíral které úlohy budou součástí zobrazovaného tutoriálu?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRychlý, Marekcs
dc.contributor.authorMedek, Petrcs
dc.contributor.refereeKřivka, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:17Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:17Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá vizuálním programováním v jazyce Lua s frameworkem LÖVE. V rámci práce vznikla webová aplikace pro výuku programování v Lua/LÖVE. Aplikace podporuje jak blokové, tak i textové programování. Vytvořené hry lze jednoduše spustit na platformě Android pomocí vytvořené Android aplikace. Webová aplikace obsahuje také výukové tutoriály vhodné pro výuku na základních a středních školách.cs
dc.description.abstractThis thesis pertains visual programming in Lua language with LÖVE framework. Within this thesis was created web application for teaching programming in Lua/LÖVE. Application supports both block and text based programming. Created games can be easily launched on Android platfrom using the Android app that was created in this thesis. The web app also includes tutorials that are well suited for education in schools.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationMEDEK, P. Výukový software pro vizuální a textové programování v Lua/LÖVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145428cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207832
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvizuální programovánícs
dc.subjectBlocklycs
dc.subjectblokové programovánícs
dc.subjectLuacs
dc.subjectLÖVEcs
dc.subjectScratchcs
dc.subjectAppInventorcs
dc.subjectvýuka programovánícs
dc.subjectvýukový softwarecs
dc.subject2D hrycs
dc.subjecthrycs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectAndroid hrycs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjecttutoriálycs
dc.subjectvisual programmingen
dc.subjectBlocklyen
dc.subjectblock based programmingen
dc.subjectLuaen
dc.subjectLÖVEen
dc.subjectScratchen
dc.subjectAppInventoren
dc.subjectprogramming educationen
dc.subjecteducational softwareen
dc.subject2D gamesen
dc.subjectgamesen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectAndroid gamesen
dc.subjectweb applicationen
dc.subjecttutorialsen
dc.titleVýukový software pro vizuální a textové programování v Lua/LÖVEcs
dc.title.alternativeLearning Software for Visual and Text-Based Programming in Lua/LÖVEen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-23-09:13:54cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145428en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:17en
sync.item.modts2022.06.24 08:13:20en
thesis.disciplineInformační systémy a databázecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24608_v.pdf
Size:
86.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24608_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24608_o.pdf
Size:
89.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24608_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145428.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145428.html
Collections