Mobilní aplikace pro sledování a sdílení polohy cyklistů na mapě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie a aplikácie pre inteligentné hodinky slúžiacej na sledovanie a zdieľanie polohy športovcov, špeciálne cyklistov. Hlavným cieľom aplikácie je zvýšiť úroveň bezpečnosti športovcov počas aktivity. Táto úloha je zabezpečená pomocou zdieľania polohy a taktiež pomocou automatickej detekcie pádu a následnej notifikácií. Výsledná aplikácie je určená pre mobilné operačné systémy Android a iOS a rovnako pre inteligentné hodinky so sytémom Wear OS. Teoretická časť práce sa zaoberá analýzou aktuálnych trendov v oblasti cyklistiky, tvorby mobilných aplikácií a aplikácií pre inteligentné hodinky. Realizačnú časť tvorí návrh aplikácie, jej následná implementácia a testovanie.
This thesis deals with analysis, design and implementation of mobile application and application for smartwatches for tracking and sharing location of athletes, especially cyclists. Main goal of this application is to increase level of safety of athletes during the activity. This task is accomplished by location sharing and also by automatic fall detection and following notification. Final application is intended for mobile operating system Android and iOS a also for smartwatches with Wear OS. Theoretical part is dealing with analysis of actual trends in cycling, mobile applications and smartwatch applications development. Implementation part consists of design of application, implementation itself and testing.
Description
Citation
SCHLÉGER, R. Mobilní aplikace pro sledování a sdílení polohy cyklistů na mapě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační systémy a databáze
Comittee
doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Mohl byste podrobněji popsat, jak probíhá detekce pádu a jak bylo využito existujících datových sad? Jakým způsobem probíhalo testování detekce pádu? S jakými výsledky? Jaké je zamýšlené praktické využití aplikace? Jakým způsobem chráníte ochranu soukromí uživatele?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO