Mobilní aplikace pro sledování a sdílení polohy cyklistů na mapě

but.committeedoc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Mohl byste podrobněji popsat, jak probíhá detekce pádu a jak bylo využito existujících datových sad? Jakým způsobem probíhalo testování detekce pádu? S jakými výsledky? Jaké je zamýšlené praktické využití aplikace? Jakým způsobem chráníte ochranu soukromí uživatele?cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHynek, Jiřísk
dc.contributor.authorSchléger, Richardsk
dc.contributor.refereeBurget, Radeksk
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:16Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:16Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie a aplikácie pre inteligentné hodinky slúžiacej na sledovanie a zdieľanie polohy športovcov, špeciálne cyklistov. Hlavným cieľom aplikácie je zvýšiť úroveň bezpečnosti športovcov počas aktivity. Táto úloha je zabezpečená pomocou zdieľania polohy a taktiež pomocou automatickej detekcie pádu a následnej notifikácií. Výsledná aplikácie je určená pre mobilné operačné systémy Android a iOS a rovnako pre inteligentné hodinky so sytémom Wear OS. Teoretická časť práce sa zaoberá analýzou aktuálnych trendov v oblasti cyklistiky, tvorby mobilných aplikácií a aplikácií pre inteligentné hodinky. Realizačnú časť tvorí návrh aplikácie, jej následná implementácia a testovanie.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with analysis, design and implementation of mobile application and application for smartwatches for tracking and sharing location of athletes, especially cyclists. Main goal of this application is to increase level of safety of athletes during the activity. This task is accomplished by location sharing and also by automatic fall detection and following notification. Final application is intended for mobile operating system Android and iOS a also for smartwatches with Wear OS. Theoretical part is dealing with analysis of actual trends in cycling, mobile applications and smartwatch applications development. Implementation part consists of design of application, implementation itself and testing.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSCHLÉGER, R. Mobilní aplikace pro sledování a sdílení polohy cyklistů na mapě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145419cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207823
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmobilná aplikáciask
dc.subjectAndroidsk
dc.subjectiOSsk
dc.subjectReact Nativesk
dc.subjectdetekcia pádusk
dc.subjectzdieľanie polohysk
dc.subjectcyklistikask
dc.subjectmobile applicationen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectiOSen
dc.subjectReact Nativeen
dc.subjectfall detectionen
dc.subjectlocation sharingen
dc.subjectcyclingen
dc.titleMobilní aplikace pro sledování a sdílení polohy cyklistů na mapěsk
dc.title.alternativeMobile Application for Tracking and Sharing Cyclists Location on Mapen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-22cs
dcterms.modified2022-06-23-09:13:56cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145419en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:16en
sync.item.modts2022.06.24 08:15:05en
thesis.disciplineInformační systémy a databázecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24462_v.pdf
Size:
86.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24462_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24462_o.pdf
Size:
89.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24462_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145419.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145419.html
Collections