Databáze pro ukládání genealogických dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá možným převodem genealogických dat mezi grafovou a relační databází, kdy se zde navazuje na již existující data uložené v grafové databázi Neo4j. Možné převody budou sloužit k tomu, aby se s danými daty mohlo podle potřeby pracovat buď pomocí dotazovacího jazyku SQL v relační databázi, nebo pomocí jazyku Cypher v grafové databázi.
This work deals with the possible transfer of genealogical data between graph and relational databasis, which builds on existing data stored in the graph database Neo4j. Possible transfers will be used to work with the data as needed using SQL in a relational database, or using Cypher in a chart database.
Description
Citation
KAFONĚK, M. Databáze pro ukládání genealogických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných (např. ohledně návrhu struktury databáze a použité normální formy). Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D - uspokojivě. Otázky u obhajoby: Jaká je přidaná hodnota relační databáze pro uchování genealogických dat ve srovnání s existující grafovou databází? Realizujete obousměrnou transformaci dat mezi databázemi. Je umožněna synchronizace databází?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO