Databáze pro ukládání genealogických dat

but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Lukáš Kekely, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných (např. ohledně návrhu struktury databáze a použité normální formy). Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D - uspokojivě. Otázky u obhajoby: Jaká je přidaná hodnota relační databáze pro uchování genealogických dat ve srovnání s existující grafovou databází? Realizujete obousměrnou transformaci dat mezi databázemi. Je umožněna synchronizace databází?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRozman, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKafoněk, Marekcs
dc.contributor.refereeKočí, Radekcs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:56:46Z
dc.date.available2022-06-21T07:56:46Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato práce se zabývá možným převodem genealogických dat mezi grafovou a relační databází, kdy se zde navazuje na již existující data uložené v grafové databázi Neo4j. Možné převody budou sloužit k tomu, aby se s danými daty mohlo podle potřeby pracovat buď pomocí dotazovacího jazyku SQL v relační databázi, nebo pomocí jazyku Cypher v grafové databázi.cs
dc.description.abstractThis work deals with the possible transfer of genealogical data between graph and relational databasis, which builds on existing data stored in the graph database Neo4j. Possible transfers will be used to work with the data as needed using SQL in a relational database, or using Cypher in a chart database.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationKAFONĚK, M. Databáze pro ukládání genealogických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145223cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207350
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenealogiecs
dc.subjectMySQLcs
dc.subjectRelační databázecs
dc.subjectNeo4jcs
dc.subjectGrafová databázecs
dc.subjectGenealogyen
dc.subjectMySQLen
dc.subjectRelational databaseen
dc.subjectNeo4jen
dc.subjectGraph databaseen
dc.titleDatabáze pro ukládání genealogických datcs
dc.title.alternativeDatabase for Genealogical Dataen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-20-08:23:29cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145223en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:56:46en
sync.item.modts2022.06.21 08:13:28en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24876_v.pdf
Size:
85.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24876_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24876_o.pdf
Size:
86.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24876_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145223.html
Size:
1.44 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145223.html
Collections