Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá súčasnými technikami na rozpoznávanie osôb podľa tváre. V súčasnosti sa používajú konvolučné neurónové siete na rozpoznávanie tvárí. V tejto práci budú konvolučné neurónové siete popísané a taktiež budú porovnané súčasne architektúry konvolučných sietí, ktoré sa využívajú na rozpoznávanie tvárí. Cieľom bude vytvoriť vstavaný systém, ktorý sa bude skladať z kamery, výpočetnej jednotky a akcelerátora Neural Compute Stick. Systém bude rozpoznávať osoby podľa tváre s voľne dostupným algoritmom.
This bachelor thesis deals with current techniques for recognizing people by face. Convolutional neural networks are currently used for face recognition. In this work, convolutional neural networks will be described and also the architectures of convolutional networks used for face recognition will be compared. The goal will be to create a built-in system that will consist of a camera, a computing unit and a Neural Compute Stick accelerator. The system will recognize people by face with a freely available algorithm. 
Description
Citation
HORNÍK, M. Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Miloš Musil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student dále reagoval na dotazy oponenta o doplňující dotazy komise. Komise posoudila hodnocení v posudcích práce a obhajobu studenta. Komise shledala zásadní nedostatky ve vypracování bakalářské práce, realizační výstup a provedené experimenty považuje za nedostatečné. Otázky u obhajoby: Uveďte, které části software jste implementoval, a které převzal (lze uvést například metriky - počet řádků kódu vlastních a převzatých). Vysvětlete funkci triplet loss  (její význam a vzorec na straně 20). Jaká byla úspěšnost rozpoznávání osob vybraným algoritmem? V prezentaci jste mluvil o zpracování videa. Proč? Bylo to součástí zadání? Je možné, že hodnoty úspěšnosti byly ovlivněny skutečností, že by video mohlo být např. roztřesené? Zkoušel jste toto analyzovat? Proč na Intel i5 funguje váš program rychleji než na akcelerovaném hardware? Jak jste měřil dobu zpracování jednoho snímku videa? Měřil jste rychlost zpracování, nebo jste měřil odezvu? Na co jste ve své práci hrdý? Za co byste měl dostat titul?
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO