Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick

but.committeeprof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D. (člen) Ing. Miloš Musil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student dále reagoval na dotazy oponenta o doplňující dotazy komise. Komise posoudila hodnocení v posudcích práce a obhajobu studenta. Komise shledala zásadní nedostatky ve vypracování bakalářské práce, realizační výstup a provedené experimenty považuje za nedostatečné. Otázky u obhajoby: Uveďte, které části software jste implementoval, a které převzal (lze uvést například metriky - počet řádků kódu vlastních a převzatých). Vysvětlete funkci triplet loss  (její význam a vzorec na straně 20). Jaká byla úspěšnost rozpoznávání osob vybraným algoritmem? V prezentaci jste mluvil o zpracování videa. Proč? Bylo to součástí zadání? Je možné, že hodnoty úspěšnosti byly ovlivněny skutečností, že by video mohlo být např. roztřesené? Zkoušel jste toto analyzovat? Proč na Intel i5 funguje váš program rychleji než na akcelerovaném hardware? Jak jste měřil dobu zpracování jednoho snímku videa? Měřil jste rychlost zpracování, nebo jste měřil odezvu? Na co jste ve své práci hrdý? Za co byste měl dostat titul?cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorGoldmann, Tomášsk
dc.contributor.authorHorník, Matejsk
dc.contributor.refereeOrság, Filipsk
dc.date.accessioned2022-06-21T07:56:33Z
dc.date.available2022-06-21T07:56:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá súčasnými technikami na rozpoznávanie osôb podľa tváre. V súčasnosti sa používajú konvolučné neurónové siete na rozpoznávanie tvárí. V tejto práci budú konvolučné neurónové siete popísané a taktiež budú porovnané súčasne architektúry konvolučných sietí, ktoré sa využívajú na rozpoznávanie tvárí. Cieľom bude vytvoriť vstavaný systém, ktorý sa bude skladať z kamery, výpočetnej jednotky a akcelerátora Neural Compute Stick. Systém bude rozpoznávať osoby podľa tváre s voľne dostupným algoritmom.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with current techniques for recognizing people by face. Convolutional neural networks are currently used for face recognition. In this work, convolutional neural networks will be described and also the architectures of convolutional networks used for face recognition will be compared. The goal will be to create a built-in system that will consist of a camera, a computing unit and a Neural Compute Stick accelerator. The system will recognize people by face with a freely available algorithm. en
dc.description.markFcs
dc.identifier.citationHORNÍK, M. Rozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Stick [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145212cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207343
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpoznávanie tváresk
dc.subjectneurónová sieťsk
dc.subjectkonvolučná neurónová sieťsk
dc.subjectstrojové učeniesk
dc.subjectumelá inteligenciask
dc.subjectNeural Compute Stick.sk
dc.subjectface recognitionen
dc.subjectneural networken
dc.subjectconvolutional neural networken
dc.subjectmachine learningen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.subjectNeural Compute Stick.en
dc.titleRozpoznávání osob podle obličeje s využitím Neural Compute Sticksk
dc.title.alternativeFace Recognition with Acceleration on the Neural Compute Sticken
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-20-08:23:29cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145212en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:56:33en
sync.item.modts2022.06.21 08:18:41en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-24823_v.pdf
Size:
124.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-24823_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-24823_o.pdf
Size:
127.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-24823_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145212.html
Size:
1.47 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145212.html
Collections