Interaktivní demo rozšířené reality s haptickou odezvou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cieľom tejto práce je spojiť funkcionalitu zariadení Stratos Explore a Hololens 2, to znamená vytvorenie virtuálneho objektu, ktorý bude zobrazený pomocou rozšírenej reality ako hologram a pri dotyku tohto objektu bude cítiť jeho haptickú odozvu vďaka ultrazvukovým vlnám.   Výstupom sú aplikácie, pre Stratos Explore a Hololens 2, ktoré spolu komunikujú sieťovou komunikáciou. V aplikáciach je hologram gule, ktorý má haptickú odozvu a je ním možné buď manipulovať v jednej aplikácií, alebo ho rukou odrážať v aplikácií s mini hrou, kde je cieľom rozpučiť guľou chrobáky, ktoré sa pohybujú po zemi.
Objective of this thesis is to connect functionality of devices Stratos Explore and Hololens 2. This means to create virtual object that is going to be displayed by virtual reality as a hologram. When the hologram is touched, user is going to feel haptic feedback because of ultrasound waves. Output of this thesis are applications for Stratos Explore and Hololens 2 which communicate together using network communication. User can resize, move and rotate the ball hologram in one application or can repel the ball by hand to squash bugs that move on ground in mini game application. Ball in this applications has haptic feedback.
Description
Citation
DREXLER, F. Interaktivní demo rozšířené reality s haptickou odezvou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V sekci 3.4 je popsán princip optimalizace fází aby se "polia konštruktívne miešali". Jedná se o fyzikální princip interference vln? Jakou roli zde hraje výše zmíněná časoprostorová a amplitudová modulace na výsledný vjem uživatele? Uvádíte velké množství převzatého kódu. Prosím shrňte Vaši implementační práci, jak velké množství kódu je Vaše tvorba?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO