Interaktivní demo rozšířené reality s haptickou odezvou

but.committeeprof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B. Otázky u obhajoby: V sekci 3.4 je popsán princip optimalizace fází aby se "polia konštruktívne miešali". Jedná se o fyzikální princip interference vln? Jakou roli zde hraje výše zmíněná časoprostorová a amplitudová modulace na výsledný vjem uživatele? Uvádíte velké množství převzatého kódu. Prosím shrňte Vaši implementační práci, jak velké množství kódu je Vaše tvorba?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programInformační technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBambušek, Danielcs
dc.contributor.authorDrexler, Filip Emanuelcs
dc.contributor.refereeChlubna, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:55:42Z
dc.date.available2022-06-21T07:55:42Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractCieľom tejto práce je spojiť funkcionalitu zariadení Stratos Explore a Hololens 2, to znamená vytvorenie virtuálneho objektu, ktorý bude zobrazený pomocou rozšírenej reality ako hologram a pri dotyku tohto objektu bude cítiť jeho haptickú odozvu vďaka ultrazvukovým vlnám.   Výstupom sú aplikácie, pre Stratos Explore a Hololens 2, ktoré spolu komunikujú sieťovou komunikáciou. V aplikáciach je hologram gule, ktorý má haptickú odozvu a je ním možné buď manipulovať v jednej aplikácií, alebo ho rukou odrážať v aplikácií s mini hrou, kde je cieľom rozpučiť guľou chrobáky, ktoré sa pohybujú po zemi.cs
dc.description.abstractObjective of this thesis is to connect functionality of devices Stratos Explore and Hololens 2. This means to create virtual object that is going to be displayed by virtual reality as a hologram. When the hologram is touched, user is going to feel haptic feedback because of ultrasound waves. Output of this thesis are applications for Stratos Explore and Hololens 2 which communicate together using network communication. User can resize, move and rotate the ball hologram in one application or can repel the ball by hand to squash bugs that move on ground in mini game application. Ball in this applications has haptic feedback.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationDREXLER, F. Interaktivní demo rozšířené reality s haptickou odezvou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145071cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207215
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthaptická odozvacs
dc.subjectStratos Explorecs
dc.subjectHololens 2cs
dc.subjectUltraleapcs
dc.subjectUltrahapticscs
dc.subjectzmiešaná realitacs
dc.subjectrozšírená realitacs
dc.subjecthaptic feedbacken
dc.subjectStratos exploreen
dc.subjectHololens 2en
dc.subjectUltraleapen
dc.subjectUltrahapticsen
dc.subjectmixed realityen
dc.subjectaugmented realityen
dc.titleInteraktivní demo rozšířené reality s haptickou odezvoucs
dc.title.alternativeInteractive Augmented Reality Demo with Haptical Feedbacken
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-20-10:23:12cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid145071en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:55:42en
sync.item.modts2022.06.21 08:20:25en
thesis.disciplineInformační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
13.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-23396_v.pdf
Size:
86.1 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-23396_v.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-23396_o.pdf
Size:
127.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-23396_o.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145071.html
Size:
1.46 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145071.html
Collections