Deníky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Projekt Deníky je instalovaným audiovizuálním dílem, jenž reflektuje můj snový svět. Dlouhodobě sbírané záznamy snů v podobě textu slouží jako námětové fragmenty. Sekvence z videobank a found footage se stávají obrazovým nosičem těchto fragmentů. Selekce probíhá hledáním podobnosti se zápisky a atmosférou ze snů. Záběry jsou kolážovitě kombinované s texturami a sound designem, přístupem readymade tak přejímám audiovizuální materiál, často určený i pro komerční využití, a reprodukuji ho jako estetiku snu. Dílo je instalováno v objektu, který znemožňuje přímý pohled na digitální obraz. Divák nezná přesný začátek či konec audiovizuální smyčky, instalace umocňuje snovou plynulost, chaos a fakt, že pozorovatel na dílo nahlíží jako na cizí snění.
Dream Journals is an art installation which is reflecting my dream world. Long term collected text notes are my thematic fragments for finding a found footage videos. The selection is based on visual similarities and atmosphere. These videos are combined with textures and found sounds. A spectator can't see clean digital image but he's looking through transparent material. The fact that video has not defined start and end amplifies dream aesthetics.
Description
Citation
SILNÝ, O. Deníky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Intermediální a digitální tvorba
Comittee
Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) MgA. Jonáš Strouhal (člen) MgA. Valentýna Janů (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) MgA. Ondřej Tobola (člen) MgA. Jan Mikoška (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) Mgr. Anežka Bartlová (člen) MgA. Tamara Moyzes (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby se komise seznámila s prací – videoinstalací tematizující snění. Poté, co byly představeny posudky vedoucího práce a oponenta, se vedla diskuze o snění, snech a jejich reprezentaci v současném umění, ale i v dějinách umění. Student byl dotazován na jeho motivaci vyprávět své sny veřejnosti i na to, jak byl ovlivněn komerční sférou videa, jíž se paralelně věnuje. Student reagoval věcně, přesto se komisi jeho záměr ani výsledná instalace nezdály zcela přesvědčivé.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO