Vrůstání

Abstract
Ve své bakalářské práci se zabývám elementy v krajině obklopující jihomoravskou vinařskou obec Bavory. Pro zasazení prostředí do souvislostí jsem zkoumala historický a geografický kontext oblasti, a blíže potom konkrétního pozemku, na kterém se nachází vinohrady patřící mé rodině a dnes už zaniklý pramen potoku. V jedné části své práce sleduji aktivitu na místě dřívějšího pramene a v druhé časti práce jsem se zabývala vytvořením instalace za použití uschlých stromků vinné révy.
The theme for my bachelor's thesis is the landscape surrounding a south Moravian village called Bavory. To put this environment into context, I was looking into its historical and geographical background. All of my efforts were focused on one section of my family's property. The property consists of vineyards and a dried-up spring. In one part of my work, I observe the everyday activity around this spring, and in the second part of my work, I focused on making an installation out of dead grapevines.
Description
Citation
LUBOVSKÁ, K. Vrůstání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. et MgA. Barbora Lungová (člen) Mgr. Martin Dostál (člen) akad. mal. Tomáš Hlavina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
Defence
Na úvod obhajoby studentka představila svou práci a její návaznost na dosavadní tvorbu. Posudek vedoucího vyzdvihl základní záměr autorky – sochařské vstupy do krajiny a zpětné přenášení krajiny do ateliéru. Oponent vyzdvihl autorčin přístup k dokumentaci své práce. V rozpravě vedené zájmem o různé aspekty a potenciál rozvoje díla byla dále věnována pozornost pohybu mezi krajinou a ateliérem (možnost posunout instalaci z ateliéru na jiné místo). Pro studentku byl zásadní aspekt silného vjemu z přírody rámované neutrálním galerijní prostorem. Práci na tématu nepovažuje za uzavřenou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO