Sémantická segmentace obrazu z kamery mobilního robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práca bola zameraná na riešenie problému sémantickej segmentácie pre kameru mobilného robota, ktorý je postavený na menej výkonnom hardvéry. Výberom a implementáciou vhodnej konvolučnej siete bola docielená predikcia v reálnom čase aj na staršej grafickej karte akou je Nvidia GTX 1050Ti
The thesis was focused on solving the problem of semantic segmentation for a mobile robot camera, which is built on less powerful hardware. By selecting and implementing a suitable convolution network, real-time prediction was achieved on an older graphics card such as the Nvidia GTX 1050Ti.
Description
Citation
DANIŠ, S. Sémantická segmentace obrazu z kamery mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
RNDr. Vladimír Opluštil (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou diplomovou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k diplomové práci, při které byly položeny následující dotazy: Používal jste dataset od prof. Žaluda? Vysvětlete podrobněji kriteriální funkci, kterou popisujete ve své diplomové práci při porovnání různých implementací. Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO