Studium vlivu technologie pulsujícího vodního paprsku (PWJ) na povrch kovových materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem předložené práce je pojednat o vlivu technologie pulzujícího vodního paprsku na povrch kovových materiálů – zejména na povrch oceli EA4T. Budou popsány jednotlivé experimentální metody, které byly v průběhu řešení práce použity. Bude popsána technologie vodního paprsku, kdy bude věnována pozornost hlavně pulzujícímu vodnímu paprsku. V experimentální části práce dojde k popisu a vyhodnocení dosažených výsledků.
The aim of the presented work is to discuss the influence of a Pulsating Water Jet on the surface of metallic materials – especially on the surface of EA4T steel. The individual experimental methods that were used during the solution will be described. The technology of the water jet will be described, where attention will be paid mainly to the pulsating water jet. In the experimental part of the work there will be a description and evaluation of the achieved results.
Description
Citation
KRÁL, D. Studium vlivu technologie pulsujícího vodního paprsku (PWJ) na povrch kovových materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
1. Vlastní obhajoba diplomové prác 2. Posudek vedoucího práce 3. Posudek oponenta práce 4. Odpovědi na dotazy oponenta 5. Odpovědi na dotazy komise - popis os na grafech měření tvrdosti - proč byl použit zrovna daný typ experimentálního materiálu, souvislost s obráběním vodním paprskem - tepelné zpracování experimentálního materiálu - bylo by možné vyladit parametry paprsku tak, aby byl řez co nejužší
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO