Posouzení tří typů tepelných výměníků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je posoudit vybrané tři typy tepelných výměníků, které jsou určené pro havarijní chlazení. Teoretickou část práce tvoří rešerše obsahující přehled výměníků, jehož součástí je popis konstrukce výměníků, charakteristik z pohledu přenosu tepla a uvedení oblastí použití daných typů. Praktická část se zabývá tepelným a hydraulickým návrhem dvou trubkových výměníků a výměníku deskového. Na závěr je provedeno zhodnocení navržených výměníků.
The aim of this thesis is to assess selected three types of heat exchangers designed for emergency cooling. The theoretical part of this thesis consists of a research containing an overview of exchangers. It includes a description of the construction of exchangers, characte-ristics in terms of heat transfer and an indication of the areas of its use. The practical part deals with the thermal and hydraulic design of two tube heat exchangers and a plate heat exchanger. Finally, the evaluation of the designed exchangers is performed.
Description
Citation
HLAVINKOVÁ, V. Posouzení tří typů tepelných výměníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Studentka odprezentovala obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. Následně padly tyto doplňující dotazy: Jaký typ výmeníku se používá nejčasteji pro chlazení oleje u turbín? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO