Návrh systému pro 3D skenování plastových součástí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na sledování a popis současného stavu produkce vstřikování plastových dílů a analýzu metod měření těchto dílů. Metody měření jsou popsány a zároveň je představena problematika měření spojena s jednotlivými typy měřidel pro konkrétní plastové díly. Na základě analýzy měřicích systémů je vytvořen návrh měřicího zařízení v podobě 3D optického skenu, který je optimální pro zvolené plastové součásti. Při výběru 3D optického skeneru je vytvořena poptávka, která zohledňuje potřebné technické parametry, které vyžaduje firemní prostředí. Na závěr je představen vybraný návrh.
The diploma thesis is focused on monitoring and description of the current state of plastic injection molding production and analysis of methods for measuring these parts. Measurement methods are described and at the same time the measurement issues associated with individual types of meters for specific plastic parts are presented. Based on the analysis of measuring systems, a design of the measuring device in the form of a 3D optical scan is subsequently created, which is optimal for the selected plastic components. When choosing a 3D optical scanner, a demand is created that takes into account the necessary technical parameters required by the corporate environment. A selected proposal is presented at the end of my work.
Description
Citation
PALÁTOVÁ, Z. Návrh systému pro 3D skenování plastových součástí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Hana Pačaiová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (člen) Ing. Jan Šrámek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Drlík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma "Návrh systému pro 3D skenování plastových součástí". Studentka úspěšně zodpověděla otázky oponenta. Co je to Gx? (částečně zodpovězeno) V čem je nový přístup podle ISO GPS? (zodpovězeno) Data které zpracováváte jste měla k dispozici nebo jste si je musela vyžádat? (zodpovězeno) Co se provede se strojem před samotným měřením? (částečně zodpovězeno) Jaké jsou podmínky osvětlení při skenování? (zodpovězeno) Požívá se ve spolupracující firmě FMEA analýza? (zodpovězeno)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO