Určení hodnoty strojírenského podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Mubea IT Spring Wire s.r.o. metodou diskontovaného peněžního toku ve variantě entity k 31. 12. 2020. Teoretická část je zaměřena na popis základních pojmů a všech analýz aplikovaných v praktické části. Praktická část obsahuje strategickou a finanční analýzu, prognózu generátorů hodnoty, sestavení finančního plánu a samotný návrh ocenění společnosti.
The diploma thesis deals with the determination of the value of the company Mubea IT Spring Wire s.r.o. by using method of discounted cash flow in entity variant as at 31. 12. 2020. The theoretical part is focused on the description of basic concepts and all analysis applied in the practical part. The practical part contains of strategic and financial analysis, prognosis of value drivers, the compilation of a financial plan and determination of the value of the company.
Description
Citation
HOLLY, K. Určení hodnoty strojírenského podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
otázky oponenta - odpovězeno. doc. Pavláková Dočekalová - Norma ISO 14001 je ve společnosti zaváděna dobrovolně nebo vyžadována? - Dobrovolně. Ing. Pěta - Vysvětlete interní slabou stránku vyjednávací síly dodavatelů ve SWOT analýze - Chybně zařazeno do interní analýzy. JUDr. Kopřiva - Připomínky k formě citování zákona.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO