Určení hodnoty podniku působícího ve strojírenství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty podniku působícího ve strojírenství. Práce je rozdělena do šesti částí. V první části jsou uvedeny cíle práce a metody zpracování. Další část obsahuje teoretická východiska. Ve třetí části je oceňovaná společnost podrobena strategické analýze. Následuje kapitola věnující se generátorům hodnoty, které jsou dále použity v kapitole páté, která obsahuje finanční plán. V poslední kapitole je uvedeno výsledné ocenění podniku a změna vstupních parametrů.
This diploma thesis is devoted to determining the value of a company operating in engineering. The work is divided into six parts. The first part presents the objectives of the work and processing methods. The next part contains theoretical background. In the third part, the awarded company is subjected to a strategic analysis. The following chapter deals with value generators, which are further supplemented in chapter five, which contains the financial plan. The last chapter presents the final valuation of the company and the change of input parameters.
Description
Citation
SÝKOROVÁ, P. Určení hodnoty podniku působícího ve strojírenství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Bartoš - Jak jste plánovala rozvahu v návrhu podnikového finančního plánu? - Z generátoru hodnoty, tržby z výsledků prognóz. doc. Bartoš - Zjišťovala jste, jak má společnost zajištěn nákup materiálu? - Jedná se o zakázkovou výrobu, opakující se materiál má do zásoby, speciální materiál objednává. Ing. Pěta - Prováděla jste harmonizaci účetních výkazů? - Ano, některé položky byly upraveny. JUDr. Kopřiva - Jakým způsobem spolu společnosti obchodují a jak to daňově řeší? - Dodružují tržní odstup.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO