Marketingový mix společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na marketingový mix společnosti MEDDI hub a.s. pro slovenský trh. V teoretické části jsou popsány důležité marketingové pojmy a analýzy, důležité kpochopení problematiky, o niž práce pojednává. V analytické části je představena společnost MEDDI hub a.s. a provedena analýza vnějšího a vnitřního prostřední společnosti. Návrhová část obsahuje sestavení marketingového mixu společnosti pro vybraný trh, který vychází z přechozích analýz.
This master‘s thesis focuses on the marketing mix of the company MEDDI hub a.s. for the Slovak market. The theoretical part describes important marketing concepts and analyzes, important for understanding the issues addressed in the work. The analytical part presents the company MEDDI hub a.s. and an analysis of the external and internal environment. The design part contains the compilation of the company's marketing mix for the selected market, which is based on previous analyzes.
Description
Citation
INDRA, J. Marketingový mix společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Meluzín: Jak hodnotí aplikaci lékaři a pacienti? zodpovězeno doc. Koutský: Platí pojišťovna požadavky v aplikaci stejně jako kdyby byli na osobní schůzce? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO