Marketingová komunikace společnosti při vstupu na zahraniční trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou mezinárodního komunikačního mixu vybrané české společnosti vstupující na ruský trh. Rozdělena je do tří hlavních částí. První část práce je zaměřena na shrnutí základních teoretických pojmů týkajících se daného tématu. Druhá, analytická část, představuje charakteristiku vybrané společnosti a dále pak samotnou analýzu daného problému. V poslední části jsou navrženy možné návrhy na změny komunikačního mixu, které by měly vést k úspěšnému exportu na ruský trh.
The master’s thesis deals with the issue of international communication mix of a Czech company entering the Russian market. The thesis is divided into three main parts. The first part is aimed at summarizing basic theoretical concepts related to the topic. The second, the analytical part, represents the characteristics of the selected company and then the analysis of the problem itself. The last part proposes possible proposals for changes to the communication mix which should lead to successful exports to the Russian market.
Description
Citation
ŠREKOVÁ, V. Marketingová komunikace společnosti při vstupu na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Škapa: Jak jste přistupovala k celkovému shrnutí analýz? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO