Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti společnosti LOMAX & Co s.r.o. pomocí metody benchmarkingu. V první části jsou popsány teoretické poznatky a východiska týkající se dané problematiky. Druhá část práce obsahuje představení společnosti LOMAX & Co s.r.o. a její konkurence. V této části je rovněž realizovaný samotný benchmarking. Poslední část je zaměřena na doporučení ke zlepšení finanční a obchodní výkonnosti společnosti.
The diploma thesis is focused on the evaluation of the financial performance of the LOMAX & Co corporation using the benchmarking approach. The first part describes the theoretical knowledge and concepts related to the issue. The second part includes the introduction of the LOMAX & CO corporation and its rivals. The benchmarking itself is also implemented in this part. The last part is focused on recommendations to improve the financial and business performance of the company.
Description
Citation
KŘÍŽOVÁ, D. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
otázky oponenta - odpovězeno doc. Zinecker - Jaká kritéria jste zvolila pro výběr konkurence? - Konkurenty se stejným sortimentem. doc. Zinecker - Jaký je nejvýznamnější produkt portfolia společnosti? - Garážová vrata. doc. Zinecker - Co by mělo předcházet zpracování SWOT analýzy? - Strategická analýza, je uvedena za charakteristikou společnosti. Ing. Pěta - Doporučení v oblasti výrobní haly již byla realizována nebo jsou momentálně v realizaci. Jaký je tedy Váš návrh? - vysvětleno, jedná se zejména o rozšíření strojového vybavení nové haly prof. Režňáková - Připomínky k výběru konkurenta - vhodné zohlednit také velikost firem. prof. Režňáková - Bylo by vhodné přidat také analýzu interních faktorů, ne pouze finančních ukazatelů, minimálně nákladovosti.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO