Návrh marketingového mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto diplomová práca sa zoberá spoločnosťou, ktorá predáva potreby pre gastronómiu na slovenskom trhu. Je zameraná na návrh marketingového mixu nových ekologických jednorazových obalov na jedlo a nápoje, ktoré chce spoločnosť dovážať z Holandska. Práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá časť je teoretická a sú v nej vysvetlené základné teoretické poznatky potrebné pre pochopenie problematiky. Nasleduje analytická časť, ktorá predstavuje analýzu súčasného marketingového mixu spoločnosti, a jej marketingového prostredia. Súčasťou analytickej časti je aj marketingový prieskum, ktorého cieľom je zistiť preferencie cieľového segmentu. Posledná časť práce predstavuje návrhy a odporúčania v oblasti marketingového mixu, formulované na základe výsledkov získaných prostredníctvom analýz.
This diploma thesis deals with a company, that sells gastronomy supplies on the Slovak market. It focuses on the proposal of a marketing mix of a new ecological disposable food and drink packaging that the company intends to import from the Netherlands. The work is divided into three main parts. The first part is theoretical and explains the basic theoretical knowledge needed to understand the topic. The second part of the thesis is analytical and includes an analysis of the current marketing mix of the company and its marketing environment. The analytical part also includes a marketing survey, the aim of which is to find out the preferences of the target segment. The last part of the work presents proposals and recommendations in the field of marketing mix, formulated based on the results obtained through analyses.
Description
Citation
KUBÍNCOVÁ, E. Návrh marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Zázky oponenta práce - plně zodpovězeno Doc. Novotná - Byly dodrženy odmínky pro použití Vámi zvoleného testu? - plně zodpovězeno Doc. Zich - Vysvětlete otázku na marketingovou komunikaci ve výzkumu. - plně zodpovězeno Doc. Zich - Vysvětlete výsledky SWOT analýzy? - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Vysvětlete dva parametry, které uvádíte v modelu SWOT v hrozbách - nestabilita ekonomiku kvůli válce na Ukrajině a velké množství substitučních výrobků? - plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO