Návrh marketingového mixu vybrané společnosti

but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Zázky oponenta práce - plně zodpovězeno Doc. Novotná - Byly dodrženy odmínky pro použití Vámi zvoleného testu? - plně zodpovězeno Doc. Zich - Vysvětlete otázku na marketingovou komunikaci ve výzkumu. - plně zodpovězeno Doc. Zich - Vysvětlete výsledky SWOT analýzy? - plně zodpovězeno Ing. Hanušová - Vysvětlete dva parametry, které uvádíte v modelu SWOT v hrozbách - nestabilita ekonomiku kvůli válce na Ukrajině a velké množství substitučních výrobků? - plně zodpovězenocs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMilichovský, Františeksk
dc.contributor.authorKubíncová, Emask
dc.contributor.refereeSlávik, Jozefsk
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:58Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zoberá spoločnosťou, ktorá predáva potreby pre gastronómiu na slovenskom trhu. Je zameraná na návrh marketingového mixu nových ekologických jednorazových obalov na jedlo a nápoje, ktoré chce spoločnosť dovážať z Holandska. Práca je rozdelená na tri hlavné časti. Prvá časť je teoretická a sú v nej vysvetlené základné teoretické poznatky potrebné pre pochopenie problematiky. Nasleduje analytická časť, ktorá predstavuje analýzu súčasného marketingového mixu spoločnosti, a jej marketingového prostredia. Súčasťou analytickej časti je aj marketingový prieskum, ktorého cieľom je zistiť preferencie cieľového segmentu. Posledná časť práce predstavuje návrhy a odporúčania v oblasti marketingového mixu, formulované na základe výsledkov získaných prostredníctvom analýz.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a company, that sells gastronomy supplies on the Slovak market. It focuses on the proposal of a marketing mix of a new ecological disposable food and drink packaging that the company intends to import from the Netherlands. The work is divided into three main parts. The first part is theoretical and explains the basic theoretical knowledge needed to understand the topic. The second part of the thesis is analytical and includes an analysis of the current marketing mix of the company and its marketing environment. The analytical part also includes a marketing survey, the aim of which is to find out the preferences of the target segment. The last part of the work presents proposals and recommendations in the field of marketing mix, formulated based on the results obtained through analyses.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationKUBÍNCOVÁ, E. Návrh marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142903cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206055
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingsk
dc.subjectmarketingový mixsk
dc.subjectmarketingové prostrediesk
dc.subjectsegmentáciask
dc.subjectmarketingová analýzask
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing environmenten
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectmarketing analysesen
dc.titleNávrh marketingového mixu vybrané společnostisk
dc.title.alternativeProposal of Marketing Mix of a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:15cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid142903en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:55en
sync.item.modts2022.06.16 08:12:41en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142903.html
Size:
9.27 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142903.html
Collections