Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca zahŕňa posúdenie, analýzu a prípravu návrhov na zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti informačného systému a samotnej spoločností pôsobiacej v oblasti prekladateľských a lokalizačných služieb. Prvá časť práce sa zameriava na teoretické východiská súvisiace s problematikou práce. Druhá časť je venovaná spoločnosti, jej analýze a analýze jej interne vyvinutého informačného systému. Na základe výsledkov týchto analýz budú v záverečnej časti práce navrhnuté zmeny, ktoré povedú k zjednodušeniu podnikových procesov a zvýšeniu produktivity spoločnosti.
The diploma thesis includes the assessment, analysis and preparation of proposals to improve the efficiency and security of the information system and the company itself operating in the field of translation and localization services. The first part of the thesis is focused on the theoretical background related to the problem of the thesis. The second part is dedicated to the business, its analysis and the analysis of its internally developed information system. Based on the results of these analyses, the final part of the thesis will propose changes that will lead to the simplification of business processes and increase the productivity of the company.
Description
Citation
DUGAS, A. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Matej Zápotočný, Ph.D. (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen) Natálie Rontóová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Vysvětlete, co myslíte větou: Z dôvodu, že idea opatrenia, ktorý navrhujem je pomerne rozsiahla, tak v tejto časti diplomovej práce uvediem navrhnutý model zmien, ktorý zabezpečí bezproblémovú integráciu firemných procesov produkcie do svojho interne vyvinutého informačného systému. V práci tato rozsáhlá opatření nejsou, nebo jsem je nenašel. - Odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce: Na str. 74 je uvedeno, že na vývoji se bude podílet 20 zaměstnanců a na testovaní 10 zaměstnanců. To je relativně velký tým. Můžete prosím uvést role zaměstnanců v tomto projektu? Opravdu budou všichni zaměstnanci na projektu alokování stejným dílem (každý 100 hodin)? - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Matej Zápotočný, Ph.D.: Jaký má být přínos dotazníku uvedeného ve vaší práci? - Odpovězeno Natálie Rontóová, Ph.D.: Jaká byla zpětná vazba na Váš návrh z firmy, pro kterou jste posuzoval informační systém. - Odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Vysvětlete pojem "Efektivnost", který uvádíte ve své práci. - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO