Investiční portfolio a jeho tvorba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce na téma „Investiční portfolio a jeho tvorba“ se bude zabývat tím, jakým způsobem mohou k investování přistupovat retailoví investoři. Základem bude popsání principů hodnotového investování a strategií několika úspěšných hodnotových investorů, kteří investiční strategie založené na těchto principech využívají. V rámci analytické části práce budou nejprve stanovena jednotlivá kritéria pro screening akcií na základě nichž bude dále vybrána akcie pro provedení fundamentální analýzy. Poslední část práce bude celý postup výběru akcií do portfolia retailových investorů sumarizovat a zároveň zde bude učiněno investiční rozhodnutí, ohledně analyzované akcie.
The thesis on the topic "Investment portfolio and its creation" will focus on how retail investors could approach investing. It will be based on a description of the principles of value investing and the strategies of several successful value investors who use investment strategies based on these principles. In the analytical part of the thesis, individual stock screening criteria will first be established on the based of which one stock will be further selected to perform the fundamental analysis. The last part of the thesis will summarize the whole process of stock selection for the portfolio of retail investors and at the same time an investment decision will be made regarding the analyzed stock.
Description
Citation
MICHENKA, F. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Škapa: Co byla Vaše přidaná hodnota v diplomové práci? zodpovězeno prof. Škapa: Jaký jste použil nástroj na vyhodnocení dat? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO