Investiční portfolio a jeho tvorba

but.committeeprof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno prof. Škapa: Co byla Vaše přidaná hodnota v diplomové práci? zodpovězeno prof. Škapa: Jaký jste použil nástroj na vyhodnocení dat? zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorMichenka, Filipcs
dc.contributor.refereeToman,, Petrcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:49Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:49Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce na téma „Investiční portfolio a jeho tvorba“ se bude zabývat tím, jakým způsobem mohou k investování přistupovat retailoví investoři. Základem bude popsání principů hodnotového investování a strategií několika úspěšných hodnotových investorů, kteří investiční strategie založené na těchto principech využívají. V rámci analytické části práce budou nejprve stanovena jednotlivá kritéria pro screening akcií na základě nichž bude dále vybrána akcie pro provedení fundamentální analýzy. Poslední část práce bude celý postup výběru akcií do portfolia retailových investorů sumarizovat a zároveň zde bude učiněno investiční rozhodnutí, ohledně analyzované akcie.cs
dc.description.abstractThe thesis on the topic "Investment portfolio and its creation" will focus on how retail investors could approach investing. It will be based on a description of the principles of value investing and the strategies of several successful value investors who use investment strategies based on these principles. In the analytical part of the thesis, individual stock screening criteria will first be established on the based of which one stock will be further selected to perform the fundamental analysis. The last part of the thesis will summarize the whole process of stock selection for the portfolio of retail investors and at the same time an investment decision will be made regarding the analyzed stock.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationMICHENKA, F. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other142352cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206032
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInvesticecs
dc.subjecthodnotové investovánícs
dc.subjectretailoví investořics
dc.subjectakciecs
dc.subjectfundamentální analýzacs
dc.subjectInvestmenten
dc.subjectvalue investingen
dc.subjectretail investorsen
dc.subjectstocksen
dc.subjectfundamental analysisen
dc.titleInvestiční portfolio a jeho tvorbacs
dc.title.alternativeInvestment Portfolio and its Creationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:16cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid142352en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:49en
sync.item.modts2022.06.16 08:17:15en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142352.html
Size:
7.93 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142352.html
Collections