Návrh mezinárodní marketingové strategie zvolené společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem úprav mezinárodní marketingové strategie pro zvolenou společnost. Cílem diplomové práce je návrh vytvoření nových pravidelných leteckých linek z mezinárodního Letiště Brno a.s. Diplomová práce je rozdělena do tří části, teoretická, analýza současného stavu a návrhová. Úvodem je představena literární rešerše shrnující poznatky získané na základě studia odborné literatury. Následující část charakterizuje současný stav letiště, jsou vypracovány analýzy a představeny výsledky vlastního výzkumu. Na základě výsledků analytické části je vytvořen návrh zavedení nových pravidelných leteckých linek.
The diploma thesis deals with propose of adjustments in international marketing strategy. The aim of the diploma thesis is to make a proposal of a new regular flights from the international Brno Airport. The diploma thesis is divided into three parts, theoretical, analysis of the current state and proposal. The first part presents a theoretical background summarizing the knowledges obtained from literature. The following section characterizes the current situation of the airport, analyses are made, and the results of my own research are presented. Based on the results of analytical part, there is created a proposal for new scheduled flights.
Description
Citation
NEČASOVÁ, A. Návrh mezinárodní marketingové strategie zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Veselý: Zabývala jste se v práci dlouhodobější perspektivou letiště? Komu to letiště patří? Jak jste zjistila, že největší konkurent je ostravské letiště? Je nějaké letiště blíže než ostravské? - odpovězeno Ing. Ptáček: Navrhovaná linka Brno ->Mnichov, je tam nějaký důvod, proč to není Brno ->Frankfurt? O Frankfurt nebyl takový zájem ze strany klientů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO