Návrh mezinárodní marketingové strategie zvolené společnosti

but.committeedoc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Veselý: Zabývala jste se v práci dlouhodobější perspektivou letiště? Komu to letiště patří? Jak jste zjistila, že největší konkurent je ostravské letiště? Je nějaké letiště blíže než ostravské? - odpovězeno Ing. Ptáček: Navrhovaná linka Brno ->Mnichov, je tam nějaký důvod, proč to není Brno ->Frankfurt? O Frankfurt nebyl takový zájem ze strany klientů? - odpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programMezinárodní ekonomika a obchodcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorChlebovský, Vítcs
dc.contributor.authorNečasová, Anetacs
dc.contributor.refereeLang, Radekcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:48Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:48Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem úprav mezinárodní marketingové strategie pro zvolenou společnost. Cílem diplomové práce je návrh vytvoření nových pravidelných leteckých linek z mezinárodního Letiště Brno a.s. Diplomová práce je rozdělena do tří části, teoretická, analýza současného stavu a návrhová. Úvodem je představena literární rešerše shrnující poznatky získané na základě studia odborné literatury. Následující část charakterizuje současný stav letiště, jsou vypracovány analýzy a představeny výsledky vlastního výzkumu. Na základě výsledků analytické části je vytvořen návrh zavedení nových pravidelných leteckých linek.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with propose of adjustments in international marketing strategy. The aim of the diploma thesis is to make a proposal of a new regular flights from the international Brno Airport. The diploma thesis is divided into three parts, theoretical, analysis of the current state and proposal. The first part presents a theoretical background summarizing the knowledges obtained from literature. The following section characterizes the current situation of the airport, analyses are made, and the results of my own research are presented. Based on the results of analytical part, there is created a proposal for new scheduled flights.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationNEČASOVÁ, A. Návrh mezinárodní marketingové strategie zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other141607cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206017
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectletištěcs
dc.subjectletecká linkacs
dc.subjectdestinacecs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectairporten
dc.subjectairlineen
dc.subjectdestinationen
dc.titleNávrh mezinárodní marketingové strategie zvolené společnostics
dc.title.alternativeInternational Marketing Strategy Proposal of the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-15-13:20:16cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid141607en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:48en
sync.item.modts2022.06.16 08:13:23en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141607.html
Size:
6.62 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141607.html
Collections