Hodnocení spokojenosti a ekonomické dopady fluktuace pracovníků ve vybrané organizaci

No Thumbnail Available
Date
Authors
Vejvodová, Nikola
ORCID
Advisor
Konečný, Štěpán
Referee
Kruntorádová, Markéta
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá hodnocením spokojenosti zaměstnanců v neziskové organizaci Diakonie ČCE – středisko vMyslibořicích. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky řízení lidských zdrojů, motivace a způsobech odměňování. Vanalytické části následně dochází kpopisuanalyzované společnosti a poté již k samotné analýze, pro kterou je zvolena metoda dotazníkové šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Na základě tohoto výzkumu jsou vnávrhové části uvedena možná opatření pro zvýšení pracovní spokojenosti včetně ekonomického vyhodnocení návrhů.
The diploma thesis deals with the evaluation of employee satisfaction in the nonprofit organization Diakonie ČCE - center in Myslibořice. The theoretical part contains an introduction to the issues of human resource management, motivation and methods of remuneration. In the analytical part, there is a description of the analyzed company and then the analysis itself, for which is chosen the method of questionnaire survey and semi-structured interview. Based on this research, possible measures to increase job satisfaction are presented in the proposal section, including an economic evaluation of the proposals.
Description
Citation
VEJVODOVÁ, N. Hodnocení spokojenosti a ekonomické dopady fluktuace pracovníků ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2022-06-10
Defence
otázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: Řešila jste vztahy mezi odpovědmi na jednotlivé otázky z dotazníkového šetření (například rozdíly v odpovědích mužů a žen)? Tato problematika nebyla zkoumána. doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.: V návaznosti na předchozí otázku, nevěnovala jste tedy ani rozdílům v odpovědích způsobených dosaženým vzděláním zaměstnanců? Tato problematika nebyla zkoumána. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.: V práci na str. 62-63 máte vyčíslené náklady na fluktuaci zaměstnanců, jak byly tyto náklady vyčísleny (zahrnují i sociální a zdravotní pojištění)? Odpovězeno částečně. Jaké je ekonomické zhodnocení návrhů? Neodpovězeno. doc. Ing. Michal Karas, Ph.D.: Vy jste se zabývala náklady, které návrhy vyvolávají, zabývala jste se i možnou úsporou nákladů? Této problematice jsem se nevěnovala. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: V prezentaci jste hovořila o nákladech způsobených fluktuací zaměstnanců v roce 2021, danou částku, prosím, zdůvodněte. Odpovězeno částečně. Práce vykazuje nedostatky, mj. absentuje hlubší analýza a propracovanější ekonomické zhodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO