Hodnocení spokojenosti a ekonomické dopady fluktuace pracovníků ve vybrané organizaci

but.committeedoc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: Řešila jste vztahy mezi odpovědmi na jednotlivé otázky z dotazníkového šetření (například rozdíly v odpovědích mužů a žen)? Tato problematika nebyla zkoumána. doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.: V návaznosti na předchozí otázku, nevěnovala jste tedy ani rozdílům v odpovědích způsobených dosaženým vzděláním zaměstnanců? Tato problematika nebyla zkoumána. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.: V práci na str. 62-63 máte vyčíslené náklady na fluktuaci zaměstnanců, jak byly tyto náklady vyčísleny (zahrnují i sociální a zdravotní pojištění)? Odpovězeno částečně. Jaké je ekonomické zhodnocení návrhů? Neodpovězeno. doc. Ing. Michal Karas, Ph.D.: Vy jste se zabývala náklady, které návrhy vyvolávají, zabývala jste se i možnou úsporou nákladů? Této problematice jsem se nevěnovala. doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.: V prezentaci jste hovořila o nákladech způsobených fluktuací zaměstnanců v roce 2021, danou částku, prosím, zdůvodněte. Odpovězeno částečně. Práce vykazuje nedostatky, mj. absentuje hlubší analýza a propracovanější ekonomické zhodnocení.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorVejvodová, Nikolacs
dc.contributor.refereeKruntorádová, Markétacs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:53:28Z
dc.date.available2022-06-16T06:53:28Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením spokojenosti zaměstnanců v neziskové organizaci Diakonie ČCE – středisko vMyslibořicích. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky řízení lidských zdrojů, motivace a způsobech odměňování. Vanalytické části následně dochází kpopisuanalyzované společnosti a poté již k samotné analýze, pro kterou je zvolena metoda dotazníkové šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Na základě tohoto výzkumu jsou vnávrhové části uvedena možná opatření pro zvýšení pracovní spokojenosti včetně ekonomického vyhodnocení návrhů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of employee satisfaction in the nonprofit organization Diakonie ČCE - center in Myslibořice. The theoretical part contains an introduction to the issues of human resource management, motivation and methods of remuneration. In the analytical part, there is a description of the analyzed company and then the analysis itself, for which is chosen the method of questionnaire survey and semi-structured interview. Based on this research, possible measures to increase job satisfaction are presented in the proposal section, including an economic evaluation of the proposals.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationVEJVODOVÁ, N. Hodnocení spokojenosti a ekonomické dopady fluktuace pracovníků ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.cs
dc.identifier.other139495cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205975
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjecthodnocení spokojenostics
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectrozvoj a vzdělánícs
dc.subjectfluktuacecs
dc.subjectemployeeen
dc.subjectevaluation of satisfactionen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectdevelopment and educationen
dc.subjectturnover of workersen
dc.titleHodnocení spokojenosti a ekonomické dopady fluktuace pracovníků ve vybrané organizacics
dc.title.alternativeSatisfaction Assessment and Economic Impact of Employee Turnover in the Selected Organisationen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-10cs
dcterms.modified2022-06-15-14:00:06cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid139495en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:53:28en
sync.item.modts2022.06.16 08:15:49en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_139495.html
Size:
8.21 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_139495.html
Collections