Návrh online marketingové kampaně společnosti expandující na zahraniční trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na návrh online marketingové kampaně společnosti expandující na polský trh pomocí growth hackingu a marketingového frameworku PAVORD. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů v oblastech online marketingu, Facebook Ads Manageru a reportingu reklamních kampaní. Analytická část je dedikována představení projektu, analýze současného stavu, marketingovému mixu společnosti a výzkumu korelace a kauzality vybraných metrik na úspěšnost reklamních příspěvků. V návrhové části je představen způsob využití nasbíraných dat pro návrh kampaně, nastavení procesů pro řízení a vyhodnocování reklamních příspěvků skrze growth hacker app.
The thesis focuses on the proposal of an online marketing campaign for a company expanding into the Polish market using growth hacking and the PAVORD marketing framework. The theoretical part is devoted to definition of basic concepts in the areas of online marketing, Facebook Ads Manager and advertising campaign reporting. The analytical part is dedicated to the introduction of the project, analysis of the current state, the marketing mix of the company and research on the correlation and causality of selected metrics on the success of advertising posts. The proposal part presents how to use the collected data for campaign proposal, setting up processes for managing and evaluating ad posts trough the growth hacker app.
Description
Citation
FRANĚK, J. Návrh online marketingové kampaně společnosti expandující na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. - Záporné náklady se nezobrazují v aplikaci? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO