Studium tření kyčelních kloubních náhrad s povlakem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývala vlivem povlaku na koeficient tření, který byl aplikovaný na povrch kyčelní kloubní náhrady. Cílem bylo porovnat jednotlivé kombinace s povlakem a bez povlaku s uvažováním třech modelových maziv. Experimentální měření probíhalo v konfiguraci kulička–jamka v kyvadlovém simulátoru kyčelního kloubu. Ke zpracování výsledků byl použit DEWEsoft, MATLAB a MS Excel. Při měření byly použity 4 hlavice, 2 jamky a 3 kapaliny. Povlak je na bázi polymerů vytvořených z PEGMA-360 a PEGDMA-550. Povlakem bylo docíleno snížení koeficientu tření maximálně o 5,4 % a zvýšení maximálně o 16,1 % oproti nepovlakovaným dvojicím. Výsledky práce mohou být užitečné pro další výzkum povlaku a jeho aplikace na kyčelní náhradu, což může vést k prodloužení životnosti implantátů.
This bachelor thesis focuses on the effect that results from applying a coating to hip joint replacement based on the friction coefficient. The aim of this thesis was to conclude a comparison between individual combinations with and without coating in three types of fluids. Experimental measurements were conducted in configuration ball-on-head in a pendulum hip joint simulator. For these measurements, DEWEsoft, MATLAB, and MS Excel were used. During the measurements, four balls, two cups, and three fluids were used. The coating is a polymer-based solution made out of PEGMA-360 a PEGDMA-550. With the usage of the coating, gathered results point out that the coefficient of friction declines by a maximum of 5,4 % and increases by a maximum of 16,1 % compared to those without any coating. Results presented by this thesis may be in the service of further research of coatings and their application on hip joint replacement, which might increase the potency of those implants.
Description
Citation
NOSEK, M. Studium tření kyčelních kloubních náhrad s povlakem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) Ing. Milan Omasta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Čím vysvetlíte rozdiel v trení kontaktnej dvojice mazanej fyziologickou synoviálnou kvapalinou voči patologickej? - zodpovězeno 2) Koľkokrát boli vykonávané trecie testy na jednotlivých kontaktných dvojiciach? Bol tento počet pre všetky dvojice rovnaký? A po akom počte trecích testov bola nameraná uvádzaná drsnoť povrchu v tab. 5-1? - zodpovězeno 3) Využíva sa povlakovanie aj v iných sférach strojírenství? Ak áno, uveďte príklady a benefity. - zodpovězeno Ing. Šperka: Mechanické vlastnosti vrstvy, porovnání s polyethylenem? Jaký je rozdíl mezi grafy v práci? Jak se projevuje exponenciální a lineární funkce na vyhodnocování dat? - zodpovězeno Doc. Koutný:Na počátku experimentu byli součinitele tření různé pro různé kapaliny, čím si to vysvětlujete? Ing.Vlašic: Patologická sinoviální kapalina - výsledky rostou s počtem měření, čím to je?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO