Návrh modelu robotického ramene

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce pojednává o návrhu a vlastní konstrukci modelu robotického ramene. Robotické rameno je poháněno čtyřmi krokovými motory a dvěma servomotory. Většina nosných částí je vyrobena pomocí 3D tisku. Řízení ramene je realizováno mikrokontrolérem typu Arduino. Software a konstrukce jsou ověřeny na testovací úloze.
This diploma thesis deals with the design and construction of a robotic arm model. The robotic arm is driven by four stepper motors and two servomotors. Most of the supporting parts are made using 3D printing. The control of the arm is realized by a microcontroller of the Arduino type. The software and the construction are verified on a test task.
Description
Citation
KVAPIL, J. Návrh modelu robotického ramene [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. (člen) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a následující dotazy komise: Kdy byla práce realizována? Bylo by možné model poskytnout model jako učební pomůcku? Jak uživatel rozpozná parametry nastavení? Jak funguje uživatelské rozhraní? Jak je to s exportem souřadnic?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO